پلتفرم دریافت بی‌واسطه خدمات بیمه‌ای

نوع بیمه مورد نظر را وارد کنید

شخص ثالث

بدنه

تکمیلی

بهترین عملکرد شرکت‌های بیمه در جامع‌ترین پلتفرم بیمه‌ای کشور

جامع

دریافت مستقیم خدمات مشاوره، فروش، پشتیبانی و خسارت از شرکت‌های بیمه‌گر

شفاف

نظارت و ارزیابی عملکرد بیمه‌گر توسط نظرات و امتیازات کاربران

بازار بیمه چیست؟

در بازار بیمه عملکرد و نرخ شرکت‌های بیمه رو مقایسه کنید و در تمام مراحل فروش تا پشتیبانی، بهترین خدمات شرکت‌های بیمه رو به صورت مستقیم دریافت کنید.

پشتیبانی و مشاوره:

بیمه ایران

۰۹۶۶۸

بیمه آسیا

۰۲۱۸۷۰۷

بیمه دانا

۰۲۱۵۸۳۷۸۰۰۰

بیمه البرز

۱۵۷۴

بیمه پاسارگاد

۰۲۱۸۲۴۸۹

بیمه پارسیان

۰۲۱۸۲۵۹

بیمه سامان

۰۲۱۸۹۴۳

بیمه دی

۱۶۷۱

بیمه رازی

۰۲۱۸۲۸۷

بیمه معلم

۰۲۱۸۴۲۲۳

بیمه ملت

۰۲۱۸۵۳۳۳

بیمه ما

۰۲۱۸۶۹۰

بیمه سینا

۰۲۱۲۸۰۷

بیمه تعاون

۱۶۰۲

بیمه کوثر

۰۲۱۸۹۳۸۲

بیمه سرمد

۱۵۱۶

بیمه نوین

۰۲۱۲۳۰۴۷

بیمه کارافرین

۰۲۱۴۲۵۹۴

بیمه تجارت نو

۰۲۱۹۶۹۹۰

بیمه اسماری

۰۲۱۴۳۴۱۷

بیمه میهن

۰۲۱۸۷۷۹۴